Afdrukken

Funderingen

Studiebureel Stranger Bvba heeft een ruime ervaring bij de studie van speciale funderingstechnieken en het dimensioneren van grondkeringen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende Eurocodes. Voor waterkerende constructies verwijzen we naar onze rubriek waterbouwkunde.

Gezien de vele toepassingen worden de onderschoeiingswerken en studies van damwanden en secanspalenwanden ten behoeve van bouwkuipen niet in onze referentielijst opgenomen.

Bekijk onze referenties

Bezoek de foto galerij